Nytt bankgiro och Swish

Föreningen har bytt bank och har nu Handelsbanken. Vårt bankgiro är 785-5125 och Swishnumret är 123 207 3393. Båda funkar bra för att betala t.ex. medlemsavgiften men för swish får föreningen betala 2 kr per inbetalning.

Medlemsavgiften är fortfarande 250:-/år.

Karl Fredrik berättar!

Som inspiration inför samlingsutställningarna kommer Karl Fredrik Ingemarsson att berätta lite om Östhammars historia och ryssbränningarna. År 1719 landsteg ryssar på Sveriges östkust och plundrade och brände. Vad hade hänt innan? Varför var de här? Hur såg Östhammar ut före branden och hur levde människorna här. Ta chansen att inspireras av Kalle! På SKB


Textil Poesi

Glöm inte att besöka Monica
Danielsson Bichsels och
Judy Doolan Kjellins textila
utställning på SKB 6-28 november!


Ständig sommar

Vilken härlig rubrik! Maria Eklöw Bosaeus har en utställning på
Knutsmassomuséet i Gimo 6-30 november. Med på
utställningen finns också några original Madhubani målningar från Indien.

Madhubani har inspirerat Maria till många av hennes glada, färgrika målningar.

Pigga upp dig i november med den här färgprakten!

Tankar från en ordförande

Hej igen! Inte så länge sedan sist men ibland vill man ju berätta nyheter genast. Som att vi bytt bank och inte längre kommer att ha kvar vårt postgironummer, se här intill.

Annat som är roligt är planeringen för två spännande samlingsutställningar på SKB under kommande år. För att få inspiration till att komma igång kommer Karl Fredrik Ingemarsson att berätta för oss vad det handlar om. Kom till SKB torsdag 22/11 kl 18.30 så får du höra mer!

 

ÖKF hemsida

Korrigering av några missuppfattningar angående vår hemsida.

Hemsidan uppdateras ej!

-direkt efter årsmötet uppdaterades hemsidan med den nya styrelsen

- så snart sommarens utställare fastställts uppdaterades fliken ’Utställningar’

Tyvärr har Nyhetsbreven för 2018 ej lagts in på hemsidan. Detta får vi råda bot på.

Fliken ’Aktuell utställning’ kommer att tas bort. Detta

Adventsutställning

Ni kommer väl på
adventsutställningen på  SKB? Skyltsöndag
2 december kl 15-19.

OBS! Annan tid har tidigare utlysts men det är kl 15-19 som gäller.

Vill du lämna in verk gör du det torsdag 29 november kl 10-12, också på SKB.

 

Tyvärr har Nyhetsbreven för 2018 ej lagts in på hemsidan. Detta får vi

råda bot på.

Fliken ’Aktuell utställning’ kommer att tas bort. Detta på grund av att

föreningen inte längre gör affischen till SKBs monitor som legat till

grund för sidan. Är det någon som vill ha tillbaks sidan under en

period så gör en affisch och skicka till undertecknad.

OBS på medlems sidorna finns det många som t ex inte uppdaterat

sina CV på mycket länge. Nya fräscha bilder efterlyses också.

Arbete pågår med att göra en ny hemsida med ett nytt program eftersom vårt gamla program inte stöds av vårt Web hotell.

Olyckligtvis har detta uppfattats som att föreningens hemsida inte fungerar. Det gör den precis som vanligt, men förhoppningsvis skall ett nytt program göra att hemsidan ser bättre ut.

Monica Eklöf

monicaekloef@telia.com

Tyvärr har Nyhetsbreven för 2018 ej lagts in på hemsidan. Detta får vi råda bot på.

Fliken ’Aktuell utställning’ kommer att tas bort. Detta på grund av att föreningen inte längre gör affischen till SKBs monitor som legat till grund för sidan. Är det någon som vill ha tillbaks sidan under en period så gör en affisch och skicka till undertecknad.

OBS på medlems sidorna finns det många som t ex inte uppdaterat sina CV på mycket länge. Nya fräscha bilder efterlyses också.

Monica Eklöf

monicaekloef@telia.com

Minnesanteckningar förda vid Östhammars konstnärsförenings

Höstmöte den 21 oktober 2018 på Vuxenskolan i Östhammar.

Deltog gjorde: Judy Doolan-Kjellin, Gerd Vading, Monica Eklöf, Iréne Segersköld Lindén, Marja-Leena Forsberg, Susanna Laine, Anne-Britt Stigsdotter, Maria Eklöw Bosaeus, Torbjörn Ahlbäck, Margareta Hagelthorn, Marianne Ahlsén, Renate Armatys, Margareta Palm,
Elisabeth Söderström, Lisbeth Wallin, Maja Glarke, Marita Goodrich, Anna-Lena Söderblom, Ulla Hägglund, Johan Holmlund, Staffan Strand + en gäst Barbro Paulsson

21 personer.

Ordförande började med att hälsa alla välkomna till höstens möte och
speciellt Staffan Strand som kommer att berätta om sitt konstnärskapefter mötet.

Anne-Britt Stigsdotter var sedan ordförande för mötet och Monica Eklöf skrev minnesanteckningarna.

Sommarens utställningar, erfarenheter och statistik

Utställningarna i Harg besöktes av 1260 personer, varav samlingsutställningen hade 216 besökare. Totalt såldes 39 tavlor + 5 textiler.

Inte oväntat var sista veckan 11-17 augusti, sämst besökt.

Öregrunds utställningen besöktes av 213 besökare och tre alster såldes.

PR-gruppen och Utställningsgruppen

Grupperna jobbar på. Utställningsgrupppen kommer snart ut med en inbjudan till Adventsutställningen till alla medlemmar.

Samlingsutställningarna
Tyvärr är det många som vill delta i samlingsutställningarna som inte anser sig ha möjlighet att vakta.

På mötet föreslogs att i samband med anmälan skall alla ange vilka tider som personen kan sitta och vakta. Sedan får
utställningensgruppen pussla ihop så att ett vaktschema ges möjlighet
att fungera. Alla på mötet var eniga om att det är trist att deltagarantalet på samlingsutställningarna minskar på grund av kravet att vakta.

Mötet föreslår vidare att arvodet för att köpa sig fri från att vakta skall höjas till 400 kronor.

Storbrunn – utställningsmöjligheter

Lilla ateljén kostar 100+50 kronor i timman, lämplig för work-shop.

Konstrum n b . bokas genom Peter Källman på kommun.
En vägg i korridoren n b bokas även den genom Peter Källman på
kommun.

Elisabeths förslag på hur en ungdoms satsning kan se ut

Vi satsar
2 annonser
Konstnärs material till deltagande ungdomar
Projektledare (1 st)
Workshopledare (4 st)
En utställnings vecka i Harg

De får
4 workshop helger
Kontakt med konstnärer
Konstnärsmaterial
Utställningsmöjligheter

Vi får
Förhoppningsvis nya unga medlemmar
Goodwill
Inspiration

På mötet
föreslogs att i första hand högstadieelever och
gymnasieelever erbjuds att deltaga.

Satsningen kommer rendera i vissa kostnader för föreningen. Pengar
kan sökas av t ex ’Föreningslyftet’. OBS ansökan senast första
november om mer än 10 000 kronor ansöks

Styrelsen har beslutat om ett extra styrelsemöte för vidare diskussion
om en eventuell ungdomssatsning.

Övriga frågor

Gerd Vading hälsar från konstföreningen Fröja att de ordnar en
föreläsningsserie med titeln ’Kvinnor i konsten’, 12 februari, 12 mars och 12 april. Föreläsare Helen Varpe. Vår förening är inbjudna att deltaga.

10 februari anordnas på SKB ett finskt event i samband med utställningen i februari vid namnet den finska kvinnan.

Göran von Rosen har bokat in en utställning på Storbrunn 10 maj – 10 augusti tillägnad Fanny Låstbom. Ett ’event’ med fotoklubben kommer att anordnas en dag.

Frågor ställdes om ÖKF hemsida. Dessa kommer att besvaras i kommande Nyhetsbrev.

Marie Eklöw Bosaes kommer att ställa ut på Knutmassomuseet i november med vernissage 2 november.

Vid pennan/ Monica Eklöf

SKB under 2019

Vi har träffat Fotoklubben och Hembygdsföreningen på SKB och dragit upp riktlinjerna för 2019 års utställningar. Vi kommer att ha två gemensamma riktigt spännande samlingsutställningar med utmanande teman. så här kommer året att se ut:

Januari: Konstnärsföreningen, i skrivande stund osäkert vem

Februari: Konstnärsföreningen, "Den finska kvinnan". Kommunens finska koordinator arrangerar ett evenemang den 10/2.

Mars: Kommunens skatter. En visning av kommunägd konst.

April: Fotoklubben

Maj: Konstnärsföreningen, i skrivande stund osäkert vem

Juni-Augusti: Samlingsutställning med alla tre föreningarna. 300 år
sedan rysshärjningarna. Se också Karl Fredrik berättar!

September: Samlingsutställning med alla tre föreningarna. "Speglar".

Östhammar har haft spegeltillverkare under 1800-talet. Se även länk.

Oktober: Fotoklubben

November: Konstnärsföreningen, Johan Holmlund "Johan med skägget"

December: Konstnärsföreningen, adventsutställning

Östhammars konstnärsförening

c/o Stigsdotter, Tibyvägen 6, 748 41 Örbyhus

www.osthammarskonstnarsforening.org

Org.nr 802453-6602, Bg 785-5125

epost: konst@osthammarskonstnarsforening.org