Hem Föreningen Nyheter Utställningar Medlemmar Länkar

Kontakt

 
 

 

 

NYHETSBREV

ÖSTHAMMARS KONSTNÄRSFÖRENING

Februari 2017

 

     

 

                       Avarell av Eeva Bromark

 

                      Redaktör Monica Eklöf

 

 

Kallelse

Till Östhammars Konstnärsförenings årsmöte

söndag 26 mars 2017 kl. 12.30

Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokal,

Rådhusgatan 6 i Östhammar

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer sommarens utställningar samt adventsutställningen att diskuteras.

Föreningen bjuder på kaffe/te med tilltugg.

Anmälan om deltagande till årsmötet senast onsdag 16 mars till Monica Eklöf per telefon 070 7926719 eller via mejl: monicaekloef@telia.com

Varmt välkomna!

Efter mötet kommer Anita Hillgren Grandert, ordförande i Roslagens konstnärsgille, hur hon målar med kinesisk tusch på rispapper.

 

Dagordning för årsmötet 2017-03-26

Årsmötet öppnas av föreningens styrelse

1.  Val av ordförande för mötet

2.  Val av sekreterare för årsmötet

3.  Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll

4.  Fråga om mötet behörigen utlysts och kallats till

5.  Styrelsens och kassörens verksamhetsberättelse för år 2016

6.  Revisionsberättelsen  

7.  Förslag på budget för år 2017

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.  Val av ordförande för ett år

10. Val av två styrelsemedlemmar för två år

11. Val av två suppleanter för ett år

12. Val av revisor för ett år

13. Val av valberedning för ett år

14. Fastställande av medlemsavgift för 2017

15. Övrigt

       - Ansvar samlingsutställningarna. Nya krafter behövs.

       - Arbetsfördelning inför sommarens utställningsperiod i Harg

       - Övrigt

16. Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse för Östhammars Konstnärsförening 2016

Östhammars konstnärsförening har 65 medlemmar. Medlemsavgift för 2016 har varit 250:-. Styrelsen har sammanträtt 5 gånger under 2015. Årsmöte hölls i Vuxenskolans lokaler i Östhammar 20 mars 2016. Efter mötet tog Eva Douhan Lundkvist över och berättade om sitt liv som textilkonstnär.

Föreningen hade ett höstmöte 30 november i Vuxenskolans lokaler. Efter mötet berättade Pirko Dahlman om hur hon arbetar med sin experimentella konst.

I Bruksgården i Harg hade vi en samlingsutställning med
Kerstin Lindblom tidigare innehavare av Galleri Fröja i Östhammar som jury. Nio medlemmar deltog i
utställningen.

Övriga utställare under sommarveckorna i Harg var:
Ritva Nevalainen, Maria Eklöw Bosaeus, Astrid Annersten, Margaret Axell, Susanna Laine, Kerstin Lindblad, Hans Forsberg, Eva Höök, Eeva Bromark och Marja-Leena Forsberg.

Tillsammans med Fotoklubben och Frösåkershembygdsförening deltog vi under september i en utställning arrangerad av SKB. Utställningen benämnd ”Staden Östhammar” besöktes av ca 1300 personer

En vinterakademi gick av stapeln i mars med utbildning av Jonas Petterson.

I samlingsutställningen i Öregrund deltog 11 medlemmar.

Under november ställde några av medlemmar ut på SKB under temat Experimentell akvarell.

Under hela december hade vi en Adventsutställning i SKBs lokal i Östhammar. Antalet medlemmar som deltog i utställningen var 18 stycken.                                                      

Under året har fyra Nyhetsbrev utgivits.
Hemsidan www.osthammarskonstnarsforening.org har skötts av Monica Eklöf.

Styrelse 2016 har varit:

Monica Eklöf ordförande

Iréne Segersköld Lindén sekreterare

Marianne Ahlsén kassör

Gerd Vading ledamot

Lisbeth Wallin ledamot

Anne-Britt Stigsdotter suppleant

Torbjörn Ahlbäck revisor

Monica Eklöf redaktör för Nyhetsbrevet

Ett stort och varmt tack till alla er som arbetat för föreningen under året.
Styrelsen gm Monica Eklöf

 

Årsmötet 2017

Hoppas så många som möjligt kan närvara. Det är viktigt för styrelsen att få kontakt med föreningens medlemmar för att få idéer om och synpunkter på vår förenings verksamhet.
Så väl mött i Östhammar den 26 mars!

 

Som många av er redan vet får vi inte vara i Bruksgården i sommar, men vi är erbjudna att istället vara i gamla brukshandeln i Harg.

OBS nästa sommar blir det som vanligt Bruksgården.

Gamla brukshandeln i Harg sommaren 2017

Sommarens utställare är:

24.6 – 30.6         Yvonne Kervinen och Anne Jennischen    
                             Art Ouilt

1.7 – 7.7              Östhammars Konstnärsförening Jurybedömd Samlingsutställning

8.7 – 14.7            Maria Eklöw Bosaeus och Anne-Britt Stigsdotter

                             Färg bakom örat.

                             Följ med till vår färgglada värld.

                             Målningar och skulpturer. Akryl, tusch och akvarell. 

15.7 – 21.7         Kristina Levin

                             Akryl

22.7 – 28.7         Hans T Forsberg

                             Landskap, blandteknik

29.7 – 4.8            Monica Danielsson Bichsel och Judy Doolan Kjellin

                             Spår av tiden. Textil

5.8 – 11/8           Susanna Laine Skärgården är mitt landskap.          
                  Akvarell och oljearbeten

Det är osäkert i dagsläget om vi kommer kunna ha servering i Brukshandeln, men vi jobbar på det.

              Bilder från Brukshandeln

Rådhussalen i Öregrund

Det är nu klart att vi får vecka 28 för en samlingsutställning.

Kommande utställningar i SKBs lokaler i Östhammar.
Till våren är följande utställningar planerade:
Februari – Finska gruppen
Mars - Torbjörn Ahlbäck
April och Oktober är utställningslokalen upptagen av andra utställare.
Maj kommer SKB ordna egen utställning
I september planeras en ny Östhammars utställning. Detta sker i SKBs egen regi.
Hela sommaren juni, juli och augusti planeras en sommarutställning.

Observera att november fortfarande är ledig. Är du intresserad av att ställa ut då anmäl detta till Gerd eller Monica.

I december räknar vi med att som vanligt ha Adventsutställning.

Nyordning gäller vid utställning på äldreboendet på Edsvägen 16 i Östhammar. Alla har nu möjlighet att ställa ut där, inte bara våra medlemmar i ÖKF. Vill du ställa ut tag själv kontakt med Maria Ekh. projektansvarig för Kultur i Vården i vår kommun. E-mail: maria.ek@osthammar.se  mob: 073-507 7437 eller nämndsekreteraren på kultur o fritidsförvaltningen Peter Källman, peter.kallman@osthammar.se  tel: 0173-86124. Ni som är medlemmar i föreningen ombeds att meddela Gerd eller Monica när ni visar upp era verk på Edsvägen 16 då vi lämnar in de uppgifterna till Vuxenskolan, vilket resulterar i ett litet bidrag till föreningen från VS.

Kanske du glömt betala medlemsavgiften i ÖKF för 2017. Årsavgiften på 250:- sätts in på PG 885170-1.

 

ADVENTSUTSTÄLLNING 2016 i SKBs lokal i Östhammar

Första advent var vernissagdag för årets adventsutställning i SKBs lokal i Östhammar. Utställningen pågick sedan hela december.

Första advent besöktes utställningen av >400 personer.

Under utställningen ställde 18 av våra medlemmar ut med en fin blandning av akryl, akvarell och olja.  

Den stora ljusa lokalen bidrog som vanligt till en mycket lyckad utställning som blev mycket uppskattad. Nedan är ett axplock med det som ställdes ut.

 

                          
           Ulla Hägglund                                           Yvonne Eklund                      Monica Eklöf

                               
           Lisbeth Wallin                                           Leif Forsberg                         Britt-Marie Stacksjö

                                          
          Bengt Calles                   Lisbeth Wallin                                            Gerd Vading

 

                
       Torbjörn Ahlbäck                             Marianne Andersson                                  Inger Lindström

 Visst kan man förstå att utställningarna är välbesökta när denna mångfald erbjuds besökarna.