Hem Föreningen Nyheter Utställningar Medlemmar Länkar

Kontakt

 
 

 

 

Minnen från en svunnen tid" av Britt-Marie Bibbi Stacksjö. Akryl, bläck och tidningsklipp.

Ordföranden har ordet

Vilken start på sommaren! Jag hoppas solen fortsätter skina över alla våra utställningar i sommar för då kommer det besökare. Besökare som förutom att se alla våra verk också vill sitta en stund i lugn och ro med en kaffekopp och något hembakat. Jag brukar passa på att få en pratstund och möta nya människor. Just de här mötena tycker jag ger en riktig guldkant. Människor som berättar om bygden, berättar om andra människor som kanske kände mina föräldrar eller lär mig någonting helt nytt som jag inte hade en aning om att jag inte visste. Spännande, roliga och intressanta möten. Gör som jag du också, gå på en utställning och prata med någon duinte känner. Det var så jag hittade Östhammars konstnärsförening en gång.

Jag vill tacka er alla för det stora förtroendet att vara er ordförande. Det ska bli riktigt roligt att sätta sig in i allt och jag hoppas jag kan göra något gott för föreningen. Några nyheter kanske det blir, t.ex. Nyhetsbrevet som du just nu läser. Vad tycker du om den nya formen? Vi provar den här varianten och ser om det faller väl ut.

En annan nyhet är Påsk i Harg, påskutställningen. Vi har samlat erfarenheter i år och mer om utställningen kan du läsa längre ner.

Styrelsen är också ny till en del och består förutom mig av:

Monica Eklöf, sekreterare
Judy Doolan Kjellin, kassör
Susanna Laine, ledamot
Marita Goodrich, ledamot
Johan Holmlund, suppleant
Elisabeth Söderström, suppleant

Jag hoppas vi ses i sommar på våra olika utställningar!

Anteckningar från årsmötet

Sammanfattning av protokoll fört vid Östhammars Konstnärsförenings årsmöte den 11 mars 2018 i Vuxenskolans lokaler på Rådhusgatan 6 i Östhammar.

Tjugosex medlemmar var närvarande på mötet.

Ordförande Iréne Segersköld-Lindén hälsade alla välkomna till årsmötet. Mötet enades om att detta var behörigt utlyst och kallats till.
Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen för år 2017, vilken godkändes och lades
till handlingarna.

Föreningens ekonomi är fortsatt god.

Förslag till verksamhetsplan samt budgetförslag för 2018 presenterades för mötet. Verksamhetsplan för 2018 innefattar utställningar i Harg, samlingsutställning i Öregrund samt utställningar i SKBs lokaler i Östhammar och Påskutställning i brukshandeln i Harg.

Inga motioner har inkommit i rätt tid till årsmötet, men 'utställningsgruppen' presenterade tre förslag till förändringar beträffande utställningar. Mötet enades om att förslagen bearbetas av styrelsen.

Ny styrelse för 2018 valdes av mötet:
Ordförande Anne-Britt Stigsdotter, vald på ett år
Ordinarie ledamöter på två år: Marita Goodrich och Judy Doolan Kjellin
Två suppleanter för ett år: Elisabeth Söderström och Johan Holmlund
Susanna Laine och Monica Eklöf är kvar som ordinarie ledamöter under ett å
Torbjörn Ahlbäck omvaldes som revisor i ett år.

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat, därefter
avtackades avgående styrelsemedlemmar.

Efter mötet välkomnades Karl Fredrik Ingemarsson ordförande i Frösåkers
hembygdsförening, och som berättade om Silverstaden Östhammar.

Inbjudan till samlingsutställning Harg & Öregrund

Sommarens stora händelser för alla medlemmar

JURYBEDÖMD UTSTÄLLNING 30 juni – 6 juli i Brukshandeln, Hargs Bruk
Intresseanmälan till Eva Jonasson: evabildtextil@gmail.com, 070-292 77 64
Hon kommer att skickar dig all information om datum, antal verk mm.

TEMAUTSTÄLLNING 7 juli – 13 juli på Rådhussalen i Öregrund
Temat i år är: LITTERATUREN SOM INSPIRATION TILL ETT KONSTVERK
Låt dig påverkas av något som du läst och blivit berörd av.

Intresseanmälan till Renate Armatys: renatearmatys@gmail.com, 070 – 402 84 71
Hon kommer att skickar dig all information om datum, antal verk mm.

Vi hoppas att så många som möjligt av våra medlemmar söker till årets utställningar.

Påskutställningen

Utställningen i Harg under påsken besöktes av
233 personer 10 konstnärer ställde ut och två
verk såldes.
Den här första påsk-utställningen har gett oss erfarenheter att dra lärdom av.
T.ex. att inte ha öppet under skärtorsdagen och att pynta för mer påskstämning. Vi blir bättre nästa
gång. Tack alla som arbetade och deltog!

Vuxenskolan

Vuxenskolan - vad gör de för oss?
Det kanske du undrar och vi kan berätta.
Vi kan under vissa förutsättningar få ersättning för en del av våra kostnader från Vuxenskolan:
Vuxenskolans loga måste finnas med i annons/inbjudan/affisch och på vår hemsida
Utställningen ska vara inom Uppsala län

Vid samlingsutställning

vi skicka vaktlistan +

inbjudan/kopia på affisch till

Vuxenskolan, Östhammar.

Vernissage + en tim/dag

räknas som kulturevenemang

och ger ca 100:-. Man räknar

då med att den som vaktar

går runt och visar

utställningen och berättar ca

1 tim/dag.

När enskild medlem har

utställning kan vernissagen

på samma sätt rapporteras

som kulturevenemang.

Observera att det är föreningen som

får pengarna och inte någon enskild

medlem.

Vi har också möjlighet att ha

utställning i foajén till Vuxenskolan

i Uppsala, Kungsängsgatan 12.

PR-gruppen

Den här gruppen har köpt in nya flaggor för våra utställningar. De gamla har gjort sitt

och de nya vita flaggorna invigdes vid påskutställningen. Gruppen arbetar också med

ny hemsida, CV-mall, annonser, nya pärmar för information vid utställningar.

Östhammars konstnärsförening, Tibyvägen 6, 748 41 Örbyhus

http:// www.osthammarskonstnarsforening.org

epost: konst@osthammarskonstnarsforening.org

PG: 885170-1