Hem Föreningen Nyheter Utställningar Medlemmar Länkar

Kontakt

 

NYHETSBREV

ÖSTHAMMARS KONSTNÄRSFÖRENING

Februari 2018

 

 

                               ’Färgglad grekisk man’ Screentryck av Yvonne Kurell-Ekl        
Till Östhammars Konstnärsförenings årsmöte
söndag 11 mars 2017 kl. 12.00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokal,
Rådhusgatan 6 i Östhammar

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer sommarens utställningar samt adventsutställningen att
diskutera
Föreningen bjuder på kaffe/te med tilltugg.

 

Anmälan om deltagande till årsmötet senast onsdag 7 mars till Monica Eklöf per telefon 070 7926719 eller via mail                        monicaekloef@telia.com

 
Efter mötet välkomnar vi Karl Fredrik Ingemarsson ordförande i Frösåkers hembygdsförening,  som
berättar om Silverstaden Östhammar

Observera i förslaget om verksamhetsplan under 2018,  att vår förening kommer att deltaga i en    
samlingsutställning på SKB benämnd  ’Silverstaden Östhammar’.

Förhoppningen är att Karl Fredrik ska ge oss inspiration till målningar på temat.

Varmt välkomna!

Alla hjärtligt välkomna men lämna gärna din fyrfota vän hemma. Tänk på att det finns de som är allergiska.

 

Ordförande har ordet

 

Kära medlemmar, så har ytterligare ett verksamhetsår gått och vi har snart vårt årsmöte.

Föreningen har haft ett bra år och mycket har hänt. Det får ni beskrivet i verksamhetsberättelsen här i Nyhetsbrevet.

Det kommer även att finnas en verksamhetsplan för 2018 som det ska tas beslut om på årsmötet, där ni som medlemmar har möjlighet att tillföra ytterligare förslag.

Den ekonomiska redovisningen och förslag till budget delas ut på årsmötet, och kommer inte att finnas här i Nyhetsbrevet. Kan i alla fall säga att föreningens ekonomi är god.

Vill också återigen påminna er om att betala in er medlemsavgift för 2018, 250:- till  PG 885170-1 ( Östhammars konstnärsförening). Glöm ej att skriva avsändare!

Då jag på årsmötet kommer att ställa min plats som ordförande till förfogande, och en ny ordförande kommer att väljas, (en duktig och drivande person har tackat ja), vill jag här på detta sätt, rikta ett stort TACK till alla, som stöttat mig under det år jag haft uppdraget. Det har varit ett roligt och lärorikt år.

Vill också önska den som blir vald till ny ordförande lycka till, till ett roligt arbete med fina styrelsekamrater.

Önskar alla en skön vår med mycket kreativitet hos alla våra konstnärliga medlemmar, och att vi innan dess ses på Årsmötet den 11 mars.

Hälsar

Iréne Segersköld Lindén

Ordförande

-

Dagordning för årsmötet 2018-03-11

Årsmötet öppnas av föreningens styrelse

1. Val av ordförande för mötet

2. Val av sekreterare för årsmötet

3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll

4. Fråga om mötet behörigen utlysts och kallats till

5. Styrelsens och kassörens verksamhetsberättelse för år 2017

6. Revisionsberättelsen

7. Förslag på budget för år 2018

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Val av ordförande för ett år

10. Val av två suppleanter för ett år

11. Val av revisor för ett år

12. Val av valberedning för ett år

13. Fastställande av medlemsavgift för 2018

14. Övrigt

- Ansvar samlingsutställningarna.

- Arbetsfördelning inför sommarens utställningsperiod i Harg

- Övrigt

15. Mötet avslutas

 

Verksamhetsberättelse för Östhammars Konstnärsförening 2017

Östhammars konstnärsförening har 72 medlemmar. Medlemsavgift för 2017 har varit 250:-. Styrelsen har sammanträtt 7 gånger under 2017.

Årsmöte hölls i Vuxenskolans lokaler i Östhammar 26 mars 2017. Efter mötet hälsades Anita Hillgren Grandert från Norrtälje välkommen. Hon föreläste sedan både teoretiskt och praktiskt hur man målar Kinesiskt Tuschmåleri.

Föreningen hade ett höstmöte 5 november i Vuxenskolans lokaler. Efter mötet berättade Kjell Ekström, konstnär från Åland om konstnärskollektivet Önningebykolonin på Åland. På höstmötet beslutades att två arbetsgrupper skall tillsättas, en PR-grupp och en utställningsgrupp.

På grund av att Hargsbruk behövt Bruksgården själva har vi under sommaren haft utställningar i den gamla Brukshandeln.

I Brukshandeln i Harg hade vi en samlingsutställning med Kristina Jansson Östhammar som jury. Tio medlemmar deltog i utställningen.

Övriga utställare under sommarveckorna i Harg var: Yvonne Kervinen, Anne Jennische, Maria Eklöw Bosaeus, Anne-Britt Stigsdotter, Anja Lund, Britt-Marie Stacksjö, Hans T Forsberg, Monica Danielsson Bichsel, Judy Doolan Kjellin och Susanne Laine.

SKB lokalen var Adventsutställningen 2016 kvar hela januari.

I februari avlöstes den av Finskutställning och event.

Föreningen ordnade därefter en sommarutställning i SKBs namnet ’Blått är flott och grönt är skönt. 20 medlemmar deltog. Vår nya medlem Johan Holmlund tog lokalen i besittning i november vilken efterföljdes av Adventsutställningen 2017 under hela december. Antalet medlemmar som deltog i utställningen var 23 stycken.

I samlingsutställningen i Öregrund deltog 10 medlemmar.

En vinterakademi gick av stapeln i mars i ÖSKs lokal.

Under året har fyra Nyhetsbrev utgivits. Hemsidan www.osthammarskonstnarsforening.org har skötts av Monica Eklöf.

Styrelse 2017 har varit:

Iréne Segersköld Lindén ordförande

Monica Eklöf sekreterare Marianne Ahlsén kassör

Gerd Vading ledamot

Susanna Laine ledamot

Anne-Britt Stigsdotter suppleant Lisbeth Wallin suppleant t o m juni

Torbjörn Ahlbäck revisor

Monica Eklöf redaktör för Nyhetsbrevet

Ett stort och varmt tack till alla er som arbetat för föreningen under året. Styrelsen gm Monica Eklöf

 
 

Förslag till verksamhetsplan 2018

Planerade utställningar:

Bruksgården i Harg- Sex ’egna’ veckor med totalt 11 medlemmar.

Samlingsutställning i Bruksgården i Harg.

Samlingsutställning i Rådhussalen i Öregrund

I SKBs lokal i Östhammar Januari: Phoungpakar Nonthawong

Februari: Tango i de tusen (sj)öarnas land

Mars: Måndagsmålarna September: Samlingsutställning tillsammans med Fotoklubben och Frösåkers hembygdsförening med tema ’Silverstaden Öthammar’.

December Adventsutställning. Andra aktiviteter:

Eventuellt en Vinterakademi.

Under kulturveckan planeras en Zentangels kurs i ett par dagar.


 

ADVENTSUTSTÄLLNING 2017 i SKBs lokal i Östhammar

Första advent var vernissagdag för årets adventsutställning i SKBs lokal i Östhammar. Under första advent sågs utställningen av 702 besökare. (SKB s beräkning.) Utställningen pågick sedan hela december.

Under utställningen ställde 23 av våra medlemmar ut med en fin blandning av akryl, akvarell och olja, skulpturer och keramik

Den stora ljusa lokalen bidrog som vanligt till en mycket lyckad utställning som blev mycket uppskattad. Nedan är ett axplock av det som ställdes ut.