Välkommen till Östhammars konstnärsförenings hemsida

   
 
 

 

 


 

Föreningen 

 

Nyheter

 

Utställningar

 

Medlemmar

 

Länkar

 

Kontakt

 

 

                                       

                                         

Höstskog akryl av Lisbeth Wallin                    
 

                     Hemsidan senast uppdaterad 2019-04-17.

 

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan    

 

.

 

 

 
 

 

 

©"Alla konstverk på denna website är skyddade enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729) Skyddet innebär
att konstverket inte får återges utan tillstånd från rättighetshavaren, annat än för enskilt bruk.
Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webbsida, interna nätverk,
utskrift av verket och mångfaldigande genom reprografiska metoder."